A magabiztosan alázatos

ATA5
Ez nem egy ellentmondás, ez a tudós hozzáállása.
 Csak az lehet magabiztosan alázatos aki folyamatosan tanul, aki tudja mit nem tud, aki nem látja elég jónak a módszereit, ismereteit. Az arrogáns mindent is legjobban tud és a” tanulása” is csak meglévő tudására keres bizonyítékot, de nem kérdőjelezi meg azt, hogy helyesen tud, vagy cselekszik, mert ismeretei a lehető legmagasabb szinten vannak, módszerei tökéletesek.

Az alázatot gyakran félreértik. Nem azonos a gyávasággal, és semmi köze sincsen az önbizalom hiányhoz. Mivel a kifejezés latin eredetű, és jelentése „földből származó”, az egyszerű és ésszerű gondolkodásra utal és arra a felismerésre, hogy tökéletlenek vagyunk és esendők. Itt nem vallásos értelemben gondolkodok.

Az önbizalom, ahogy a kifejezés is elárulja arról szól, hogy mennyire bízunk önmagunkban. A kutatások arról tesznek tanúságot, hogy az önbizalom és a mennyire hiszünk a módszereinkben két külön dolog. Meglehet a kellő önbizalmunk, hogy el tudunk végezni egy feladatot, de elgondolkoztat az, hogy a eszközeink megengedik-e azt. Ehhez kellő alázat kell, ilyenkor rendelkezünk optimális szintű önbizalommal.
Ez azt jelenti, hogy nem magunkkal van bajunk, nem kételkedünk a képességeinkben, az erősségeinkben, de tudjuk. hogy a megoldási képlet gyengéje az az eszköztárunk, beleértve a tudásunkat és ismeretünket is. 
A kisebbrendűségi komplexus akkor lépik fel, amikor biztosak vagyunk az eszközökbe, de magunkban nem vagyunk azok.
Az elérendő cél a magabiztos alázat. Az önbizalom nem a meglevő ismeretékből, hanem a tanulási készségből fakad, mert a magabiztos alázat tanítható. Az alázatos felismeri, hogy keveset tud, nem jó a módszere és mik a hiányosságai. A leghatékonyabbak önbizalomban és alázatban is magas pontszámot érnek el.

Értékeld át! Gondold újra! – mert itt jó lenne, ha tudnánk azt, hogy Mit Hogyan teszünk és főleg Miért.

 Ez a tudatosság iskolája.
Halmágyi Attila
Halmágyi Attila

Okleveles coach vagyok: Life, Business és Executive coaching területeken. Örömöt okoz, ha látom, hogy szép, harmonikus viszonyban élsz, ha boldog vagy a családban, a barátok között és jól telik a munkában.

Legfrissebb bejegyzések